19 Μαΐου, 2021

Η άρρηκτη σχέση της Χαλκιδικής με την ελαιοκαλλιέργεια και την ελαιουργία από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα

Σύμφωνα με τον Όμηρο η καλλιέργεια της ελιάς ανάγεται στην προϊστορία. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι η ελιά καλλιεργείται από το 3000 π.Χ. Στη Χαλκιδική […]
19 Μαΐου, 2021

Ελιά Χαλκιδικής και η πολύτιμη διατροφική της αξία

Οι πράσινες ελιές Χαλκιδικής προέρχονται αποκλειστικά από τις ποικιλίες «Χονδρολιά Χαλκιδικής» και «Χαλκιδικής» του είδους Olea Europea. Οι ελιές που παράγονται χαρακτηρίζονται από το μεγάλο μέγεθος […]
19 Μαΐου, 2021

Διαδικασίες διαχείρισης και παραδοσιακός τρόπος παρασκευής βρώσιμης ελιάς

Η διαδικασία διαχείρισης την οποία τηρούμε από τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως τη συσκευασία, είναι αυτή που καταδεικνύει την ποιότητα του τελικού προϊόντος που παράγεται. Από […]
Ελληνικά